Posláním naší společnosti je dodávat čistou energii z obnovitelných zdrojů pro každého člověka na světě. Chceme, aby planeta byla čistější pro nás a budoucí generace.

Našeho záměru dosáhneme výstavbou fotovoltaických elektráren.

S pomocí vlád jednotlivých států a jejich podporami ze strukturálních fondů a osobními investicemi v GT Solar Power máme cíl do roku 2020 poskytovat energie do 5 000 000 domácností na různých místech ve světě pomocí našich hlavních výhod, kterými jsou partneři a mezinárodní týmy.

Plněním tohoto cíle budeme realizovat naši odpovědnost za životní prostředí a zlepšení zdraví společnosti a budoucích generací a přitom zároveň udržotvat krok s rostoucí poptávkou po elektřině. Růst energetiky by neměl být jenom udržitelný, měl by být i zodpovědný..

GT SOLAR POWER Inc.
info@gtsolarpower.com